İyi fikirlere değer veren iyi firmalar için...

Market İletişim, marka yapılandırma süreci, kurumsal kimlik ve pazarlama iletişimi konularında, bir firmanın ihtiyaç duyduğu en iyi çözümleri üretmek üzere 2006 yılında kuruldu.

Burada, "en iyi çözüm" derken ifade etttiğimiz şey, hedefe en iyi şekilde hizmet eden, işe yarayan iyi fikirler üretmek ve bu fikirleri en etkili şekilde uygulamaya dönüştürmektir.

Aşağıda, iyi fikirler üretmek için benimsediğimiz bazı kavramları açıklamaya çalıştık; vaktiniz varsa bunlara göz atabilir ya da hemen galeriye geçip, bugüne dek yaptığımız çalışmaları değerlendirebilirsiniz.

Miss Alix TV reklamı.

Pazarlama sanatı!

Reklam yaratıcılığını, hizmet verdiğimiz, ürün ya da hizmet ile ilgili faydayı, insanların seveceği bir şekilde sunmak olarak görüyoruz. Onları etkileyecek, akıllarını çelip tetikleyecek fikirler ortaya çıkarmak ve bunları en iyi biçimde uygulamak için çalışıyoruz. Pazarlamanın diğer disiplinlerinden farklı olarak, zihinlerine ve kalplerine aynı anda seslenebiliyoruz; edebiyat, grafik, resim, mizah, fotoğraf vb. sanat dallarını uyum içinde kullanarak, tüketicinin “beğenisini” kazanmayı, gönlüne girmeyi hedefliyoruz.
İşte bu yüzden, yaptığımız işi, “Pazarlama Sanatı” olarak tanımlayabiliriz!

Bir reklam iki öğeden oluşur: tüketiciye NE söylediğiniz
ve onu NASIL söylediğiniz.

NE söylediğiniz stratejinizdir -saldırı planınız- reklamınızdaki büyük fikir-satış mantığınız! NASIL ise bu stratejinin uygulanış biçimi; görselleri, dili, tasarımı ve yer aldığı mecra gibi...

Bir ürünü ya da hizmeti satmak, o ürün ya da hizmetin
tüketiciyle arasındaki ilişkiyi anlamakla başlar.

Hizmet verdiğimiz firmayı, faaliyet gösterdiği sektörün özelliklerine ve gerçeklerine bağlı kalarak inceler, pazardaki pozisyonunu belirler ve bunun sonucunda stratejik hedefleri oluştururuz. Herhangi bir ürün ya da hizmet üzerinde çalışırken, o ürün ya da hizmetin hedeflenen tüketici grubu açısından ne ifade ettiğini araştırır, tüketiciyle arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde anlamaya çalışırız. Bunu yaparken, pazar analizleri, tüketici araştırmaları vb. bilimsel verileri yorumlar, tüketiciyi ikna etmek için öncelikle ona NE söylemek gerektiğini belirleriz.

Hiç kimse reklamları okumaz. İnsanlar sadece ilgilerini çeken şeyleri okur
ve bu bazen bir reklam da olabilir!

Howard Gossage

Hedef kitleye verilmesi gereken mesajın en etkili şekilde NASIL iletileceği yaratıcılığın konusudur. Burada çalışmalar güzel ya da çirkin gibi kişisel beğeniye göre değişen yaklaşımlarla değil, hedeflerimiz açısından doğru ya da yanlış şeklinde değerlendirilir. Bize göre reklam yaratıcılığı, doğrular arasında en etkili çalışmaları üretmektir; mesajın, akıllarda kalmakla yetinmeyip, akılları çelen bir biçimde sunulması, hedef kitlede sunulan ürün ya da hizmete karşı ilginin ve isteğin uyandırılmasıdır. Market İletişim, renkleri sözcükleri, fotoğrafları vs. sinerji yaratacak şekilde birleştirerek tüketicinin zihninde bir flaş patlatmak için çalışır. Denenmemiş fikirleri, yapılmamış işleri, kullanılmamış mecraları önermekten çekinmez.